Articles for author: Atanu

Atanu

Shri Hanuman Chalisa in Hindi (श्री हनुमान चालीसा)

Hanuman Chalisa Hindi Lyrics || दोहा || श्रीगुरु चरन सरोज रज,निज मनु मुकुरु सुधारि | बरनऊं रघुबर बिमल जसु,जो दायकु फल चारि || बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार | बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं,हरहु कलेस बिकार || || चौपाई || जय हनुमान ज्ञान गुन सागर |जय कपीस तिहुं लोक उजागर || रामदूत अतुलित बल धामा |अंजनि-पुत्र ...